تبلیغات
دو حرفه ای - تعبیر خواب بخاری

تعبیر خواب بخاری

شنبه 4 دی 1395 08:26 ب.ظ

 

تعبیر خواب بخاری

 • تعبیر خواب بخاری

  با تعبیر خواب بخاری، تعبیر خواب بخاری داغ و تعبیر خواب خاموش و روشن کردن بخاری در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

  دیدن بخاری در خواب نشانه به وقوع پیوستن وقایع مهم و خوشایند است. البته نوع و نحوه خواب دیدن بخاری به همراه بقیه اجزای خواب در تعبیر آن بسیار تأثیر گذار است.

  تعبیر خواب بخاری

  لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که شعله‌های یک بخاری خوب نمی‌سوزد، بیانگر شادی و خوشحالی است. اگر در خواب نتوانید یک بخاری را روشن کنید، به معنای آن است که با یکی از اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک بخاری: وقایع مهم و خوشایند
  • شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.

  تعبیر خواب بخاری داغ

  لیلا برایت: دیدن بخاری داغ در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که در زندگی رفاه کامل را دارید.

  تعبیر خواب خاموش و روشن کردن بخاری

  کتاب سرزمین رویاها

  • یک بخاری را روشن می‌کنید: ترقی در کار.
  • یک بخاری را خاموش می‌کنید: تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد.

  تعبیر خواب طلق چسباندن به شیشه بخاری

  مطیعی تهرانی: اگر ببینید که پنجره شعله افروز بخاری یا چراغی را با طلق می‌پوشانید در آینده منع خیر می‌کنید.

  گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

  منبع

  مطلب تعبیر خواب بخاری در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

برچسب ها: تعبیر ، خواب ، بخاری ،